S finance Šárka Vrchlavská

účetnictví v kostce


ÚČETNICTVÍ (podvojné účetnictví)

  • Hlavní kniha
  • Účetní deník, Pokladní kniha
  • Evidence pohledávek a závazků
  • Evidence investičního majetku
  • Záznamní povinnost k DPH
  • Účetní závěrka, inventarizace účtů
  • Rozvaha, výsledovka, výkaz zisků a ztrát
  • Daňové přiznání
  • Zastupování na úřadech